Zastosowanie kruszarki do gruzu

Kruszarki do gruzu zyskują coraz większą popularność wśród firm budowlanych zajmujących się gruntownymi remontami i przebudowami, a także wśród przedsiębiorstw zajmujących się rozbiórkami i wyburzeniami. Firmy zajmujące się wynajmem kruszarek do gruzu mogą dostarczyć odpowiednie urządzenie przewoźne lub zaoferować usługę wykonywaną stacjonarnie.

Kruszarki do gruzu mogą być używane do rozdrabniania pozyskiwanego materiału i zmniejszania objętości, jaką zajmuje podczas transportu. Załadunek dużych fragmentów betonu jest bardziej kłopotliwy i pochłania więcej czasu. Nie pozwala również na pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środków transportowych.

Znacznie częściej kruszarki znajdują zastosowanie jako maszyny pozwalające na uzyskanie drobnego kruszywa, które może być ponownie wykorzystane przy pracach budowlanych, zagęszczaniu gruntu oraz jako podbudowa dróg.

 

Gruz – materiał do ponownego użytku

Wraz ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych rośnie zainteresowanie ich ponownym wykorzystaniem. Gruz ceglany, betonowy lub destrukt asfaltowy powstający po zerwaniu nawierzchni z drogi albo ulicy okazują się być cennymi surowcami do użytku przy różnego rodzaju pracach budowlanych.

Gruz betonowy może być użyty do ponownej produkcji betonu, a także wykorzystany jako materiał do wykonania warstw podbudowy dróg i ulic. Nadaje się także jako kruszywo do zagęszczania terenu. Można go też użyć do utwardzania placów parkingowych, dróg dojazdowych lub wewnętrznych. Gruz betonowy może być również używany przy budowie fundamentów.

Gruz ceglany nadaje się do wykorzystania jako surowiec uzupełniający przy produkcji betonu. Może być również przydatny jako materiał do produkcji kostki betonowej służącej do wykonywania nawierzchni chodników czy dróg o małym natężeniu ruchu. Gruz ceglany może być także użyty do wytwarzania cegieł cementowo-piaskowych. Stosuje się go również coraz częściej jako dodatkowy wypełniacz w masach asfaltowo-bitumicznych.

Zachętą do ponownego wykorzystania surowców pochodzących z rozbiórek i wyburzeń są także wciąż rosnące wymagania związane ze składowaniem odpadów oraz opłaty, które są z tym związane, ponieważ przygotowany do użycia po przetworzeniu materiał nie jest odpadem, a surowcem.

Wróć do bloga