Blog

Rozbiórka a wyburzenie - jedno i to samo?

Zarówno w przypadku rozbiórki, jak i wyburzenia mówimy o pracach budowlanych zmierzających do likwidacji danego budynku. Z tego powodu oba te pojęcia przeważnie używa się zamiennie, choć według prawa budowlanego nie są równoznaczne. Tutaj możesz przeczytać, jak postrzegana jest rozbiórka, a jak wyburzenie budynku. Czytaj dalej


Zasady bezpieczeństwa przy pracach wyburzeniowych

Wyburzanie budynku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody na rozbiórkę, a to z kolei wymaga wskazania kierownika rozbiórki, prowadzenia dziennika i zabezpieczenia terenu. Poza spełnieniem wszelkich formalnościami niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i okolicznego mienia. Przeczytaj, jakie kroki trzeba podjąć w tym celu. Czytaj dalej


Wyburzanie budynków, a pozwolenia

Część budynków istniejących w przestrzeni publicznej jest w tak złym stanie technicznym, że nie może być remontowana i nadaje się jedynie do rozbiórki. Prace wyburzeniowe zalicza się do robót budowlanych, co niesie za sobą określone konsekwencje w postaci konieczności uzyskania na nie pozwolenia. Zgodnie zatem z artykułem 28 Prawa budowlanego rozbiórkę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydawane jest przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jakie są wyjątki od tej reguły oraz jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozwolenia? Sprawdź w naszym wpisie. Czytaj dalej


Zastosowanie kruszarki do gruzu

Kruszarki do gruzu zyskują coraz większą popularność wśród firm budowlanych zajmujących się gruntownymi remontami i przebudowami, a także wśród przedsiębiorstw zajmujących się rozbiórkami i wyburzeniami. Firmy zajmujące się wynajmem kruszarek do gruzu mogą dostarczyć odpowiednie urządzenie przewoźne lub zaoferować usługę wykonywaną stacjonarnie.

Kruszarki do gruzu mogą być używane do rozdrabniania pozyskiwanego materiału i zmniejszania objętości, jaką zajmuje podczas transportu. Załadunek dużych fragmentów betonu jest bardziej kłopotliwy i pochłania więcej czasu. Nie pozwala również na pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środków transportowych. Czytaj dalej


Jaki sprzęt potrzebny jest do wyburzenia budynku?

Prace wyburzeniowe to bardzo złożony i skomplikowany proces, którego przebieg, cały wykorzystywany sprzęt i rodzaj niezbędnych prac zależy od specyfiki obiektu, jego stanu technicznego oraz miejsca, w którym jest usytuowany. Przy wyburzaniu budynków wielopiętrowych, o konstrukcji żelbetowej lub specjalnie wzmacnianej, nieodzowne może być użycie ciężkiego sprzętu rozbiórkowego, a nawet materiałów pirotechnicznych. Mniejsze budowle oznaczają zwykle użycie mniejszej ilości urządzeń – w wielu przypadkach wystarczyć może nawet zwykła koparko-ładowarka z młotem wyburzeniowym. Czytaj dalej


Roboty ziemne - zakres usług

 

Roboty ziemne są niezbędne przy prowadzeniu każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od tego, czy chodzi o wybudowanie budynku, czy o budowę drogi. Zakres prowadzonych prac ziemnych obejmuje przygotowywanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych w związku z profilowaniem terenu pod powstające obiekty, a także wykonywanie wykopów oraz roboty związane z zagęszczaniem gruntu. Profesjonalne firmy, które zajmują się tego rodzaju pracami, wykorzystują różnego rodzaju ciężki sprzęt do robót ziemnych przystosowany do poszczególnych zadań. W parku maszynowym przedsiębiorstwa wykonującego prace ziemne, w zależności od rodzaju wykonywanych zleceń mogą się znaleźć koparki kołowe lub gąsienicowe, spycharki, równiarki i zgarniarki, a także urządzenia do ładowania mas ziemnych i ich transportu – ładowarki i ciężarówki wywrotki. Niektóre firmy dysponują też sprzętem do zagęszczania – od niewielkich, obsługiwanych ręcznie ubijarek płytowych, po walce tandemowe lub ogumione. Czytaj dalej