Wyburzanie budynków, a pozwolenia

Część budynków istniejących w przestrzeni publicznej jest w tak złym stanie technicznym, że nie może być remontowana i nadaje się jedynie do rozbiórki. Prace wyburzeniowe zalicza się do robót budowlanych, co niesie za sobą określone konsekwencje w postaci konieczności uzyskania na nie pozwolenia. Zgodnie zatem z artykułem 28 Prawa budowlanego rozbiórkę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, które wydawane jest przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jakie są wyjątki od tej reguły oraz jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozwolenia? Sprawdź w naszym wpisie.

Jakie budynki nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę?

Istnieją pojedyncze wyjątki od powyższej zasady. Pozwolenie na budowę nie będzie wymagane podczas wyburzeń budynków o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości i jeśli nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatora. Zezwolenie nie będzie potrzebne także, jeśli wyburzony ma być obiekt, na budowę którego nie było wymagane pozwolenie na budowę. Zasada ta nie dotyczy budynków zabytkowych. W obu przypadkach wymagane jest jedynie zgłoszenie mającego nastąpić wyburzenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu określić należy:

  • rodzaj robót,
  • zakres prac,
  • sposób wykonywania robót wyburzeniowych.

Kiedy będziesz potrzebować pozwolenia na wyburzenie?

W każdym innym przypadku będziesz musiał starać się o pozwolenie na oferowane przez nas wyburzanie i rozbiórkę budynku. Dokumenty przygotuj co najmniej 79 dni przed planowanymi robotami. Wniosek złóż do organu administracyjnego, właściwego ze względu na położenie obiektu. Organ ten będzie miał 65 dni na wydanie decyzji. Czas jej uprawomocnienia to dwa tygodnie. Do składanego wniosku dołącz zgodę właściciela wyburzanego obiektu (lub własną) oraz szkic jego usytuowania. Nie zapomnij o złożeniu razem z wnioskiem opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opisu sposobu, w jaki chcesz zapewnić bezpieczeństwo ludziom i mieniu na budowie. Niezbędne będą również projekt rozbiórki obiektu i upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu firmy.

Wróć do bloga