Zasady bezpieczeństwa przy pracach wyburzeniowych

Wyburzanie budynku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody na rozbiórkę, a to z kolei wymaga wskazania kierownika rozbiórki, prowadzenia dziennika i zabezpieczenia terenu. Poza spełnieniem wszelkich formalnościami niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i okolicznego mienia. Przeczytaj, jakie kroki trzeba podjąć w tym celu.

Wybór techniki, sprzętu i pracowników

Stosowane metody bezpieczeństwa po części zależne są od tego, jaką techniką będzie wykonywane wyburzenie. Przeprowadza się je za pomocą maszyn (masywna kula lub piły elektryczne), materiałów wybuchowych, gazów rozprężających lub laserów. Każda z technik wymaga innego sprzętu oraz pracowników o określonych kwalifikacjach i predyspozycjach (zarówno fizycznych, jak i psychologicznych). Równie ważne jest doświadczenie ekipy, ponieważ sama wiedza może nie wystarczyć, by zapewnić określony poziom bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Zabezpieczenie obiektu

Po uzyskaniu zgody na rozbiórkę należy przygotować dziennik budowy, by kierownik mógł odnotowywać w nim kolejne etapy prac budowlanych. Teren musi zostać zabezpieczony i oznaczony tablicą informacyjną. W obiekcie przygotowanym do rozbiórki należy odłączyć wszystkie media, usunąć okablowanie i rury ołowiane. Jeśli wybrane elementy mają zostać ponownie zastosowane, należy je przenieść tam, gdzie nie będą przeszkadzać. Wszystkie otwory drzwiowe i okienne powinny być zamurowane, by do środka nie dostało się żadne zwierzę lub przypadkowy człowiek. Czynności zabezpieczające uwzględniają także ewentualność nagłego zawalenia się obiektu.

Prace porządkowe

Wyburzenie powinno być przeprowadzane zgodnie z uprzednio przygotowanym harmonogramem. Pracownicy muszą ponadto znać nakazy i zakazy dotyczące bezpiecznego poruszania się na placu. Całkowite zakończenie prac wyburzeniowych następuje wtedy, gdy teren jest pusty i wolny od odpadów. Wiąże się to z ich segregacją oraz utylizacją. Gruz można wywieźć albo wykorzystać jako nawierzchnię drogi, utwardzenie gruntu lub warstwę pod kostkę. Jego skruszenie do odpowiednich rozmiarów jest możliwe za pomocą kruszarki szczękowej. To doskonały sposób na to, by z rozbiórki pozyskać nie tylko odpady, ale również materiał do kolejnych prac.

Wróć do bloga