Rozbiórka budynku krok po kroku

Prace przy rozbiórkach i wyburzeniach budynków muszą być prowadzone w sposób, który nie tylko pozwala na szybki demontaż całej konstrukcji, ale również gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Obiekty przeznaczone do burzenia mogą znajdować się w różnym stanie technicznym, różnią się też konstrukcją oraz skalą potrzebnych prac. Profesjonalna firma rozbiórkowa, zanim podejmie się prowadzenia działań, dokładnie rozpoznaje teren i przygotowuje szczegółowy plan działania. Rozbiórki i wyburzenia mogą  być prowadzone różnymi metodami. Duże doświadczenie pozwala na wybór najbardziej optymalnej metody, co oszczędza czas i ogranicza koszty.

 

Etapy rozbiórki

Pierwszym etapem przed przystąpieniem do prac jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Formalności związane z rozbiórką zależą od wielkości budynku, jego kubatury oraz usytuowania. W przypadku mniejszych budowli, których wysokość jest niewielka, wystarczy zgłoszenie zamiaru rozbiórki w urzędzie. W razie, gdy budynki są wyższe niż 8 metrów oraz usytuowane w odległości mniejszej niż połowa ich wysokości od granicy działki, należy wystąpić do starostwa o udzielenie pozwolenia. Trzeba też pamiętać, że w przypadku pierwszej wymienionej kategorii obiektów urząd może również nakazać wystąpienie o zezwolenie. Jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, potrzebna jest również zgoda konserwatora zabytków.

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i określeniu planu robót firma rozbiórkowa powinna zadbać o bezpieczeństwo całego obszaru, na którym będą prowadzone prace. Obejmuje to uniemożliwienie wstępu osobom postronnym oraz właściwe, zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie pracowników prowadzących roboty. Na prowadzącym rozbiórkę spoczywa również obowiązek zabezpieczenia sąsiadujących obiektów.

Prace rozbiórkowe często rozpoczynają się od demontażu różnego rodzaju instalacji i urządzeń znajdujących się w obiekcie. Ułatwia to późniejsze zagospodarowanie powstałego gruzu. Samo burzenie może być prowadzone ręcznie lub przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wybór metody zależy od charakterystyki budynku oraz jego sąsiedztwa. Często w przypadku budynków bezpośrednio sąsiadujących z innymi stosuje się oba te sposoby na różnych etapach działania. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu – najczęściej specjalnych maszyn wyburzeniowych lub odpowiednio wyposażonych koparek gąsienicowych to najczęściej stosowane metody sprawdzające się w większości przypadków.

Ostatnim etapem robót wyburzeniowych jest zagospodarowanie powstałego gruzu, złomu i drewna. Często materiały te są przeznaczane do recyklingu. Natomiast to, czego nie da się ponownie wykorzystać, trafia na składowisko odpadów. Teren, na którym stał budynek, jest oczyszczany ze wszystkich pozostałości, a często od razu przygotowywany do kolejnej inwestycji.

Wróć do bloga