Roboty ziemne - zakres usług

 

Roboty ziemne są niezbędne przy prowadzeniu każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od tego, czy chodzi o wybudowanie budynku, czy o budowę drogi. Zakres prowadzonych prac ziemnych obejmuje przygotowywanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych w związku z profilowaniem terenu pod powstające obiekty, a także wykonywanie wykopów oraz roboty związane z zagęszczaniem gruntu. Profesjonalne firmy, które zajmują się tego rodzaju pracami, wykorzystują różnego rodzaju ciężki sprzęt do robót ziemnych przystosowany do poszczególnych zadań. W parku maszynowym przedsiębiorstwa wykonującego prace ziemne, w zależności od rodzaju wykonywanych zleceń mogą się znaleźć koparki kołowe lub gąsienicowe, spycharki, równiarki i zgarniarki, a także urządzenia do ładowania mas ziemnych i ich transportu – ładowarki i ciężarówki wywrotki. Niektóre firmy dysponują też sprzętem do zagęszczania – od niewielkich, obsługiwanych ręcznie ubijarek płytowych, po walce tandemowe lub ogumione.

 

Rodzaje robót ziemnych

W ramach prowadzonych robót ziemnych pierwszymi czynnościami, które są zwykle wykonywane, są prace związane z niwelacją gruntu. Przygotowanie terenu pod inwestycję wymaga usunięcia pozostałości wszystkich obiektów budowlanych oraz roślinności. Należy zebrać wierzchnią warstwę gruntu, usunąć nierówności i przygotować teren do wyznaczania posadowienia obiektu.

W zależności od rodzaju inwestycji i typu gruntu następnym etapem robót może być wykonywanie wykopów pod odwodnienia, fundamenty lub podbudowę drogi. Przeprowadza się też prace związane z sypaniem wałów i nasypów, o ile są potrzebne, oraz ich utwardzaniem i profilowaniem.

Bardzo ważnym elementem robót ziemnych wykonywanym przy każdym rodzaju inwestycji jest odpowiednie zagęszczanie gruntu. Skala takich prac zależy od warunków geologicznych i rodzaju inwestycji. Może obejmować np. palowanie czy iniekcje do gruntu specjalnych mieszanek w przypadku budowy prowadzonej w trudnym terenie lub wymagać jedynie ubijania ziemi w przypadku prac przy fundamentach niewielkiego budynku mieszkalnego.

Roboty ziemne są również nieodzowną częścią prac przy budowie różnego rodzaju infrastruktury przesyłowej. Wykopy wykonuje się zarówno przy budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych podczas podłączania do sieci budynków mieszkalnych, jak i przy pracach przy budowie magistrali ciepłowniczej.

Wróć do bloga